Numrat

Numrat
numrat-turqisht

sıfır 0
çeyrek 1/4
buçuk 1/2
bir 1
iki 2
üç 3
dört 4

beş 5
altı 6
yedi 7
sekiz 8
dokuz 9
on 10
on bir 11
on iki 12
on üç 13
yirmi 20
otuz 30
kırk 40
elli 50
altmış 60
yetmiş 70
seksen 80
doksan 90
yüz 100
iki yüz 200
bin 1000
iki bin 2000
on bin 10,000
milyon 1,000,000
milyar 1,000,000,000
trilyon 1,000,000,000,000

Bir cevap yazın