Të përbashkëta

Posted on by
eter eter
etiket etiketë
etimoloji etimologji
etnografya etnografi
etnoloji etnologji
evkaf vakëf
eyh sheik
fabrika fabrikë
fabrikatör fabrikant
faizci fajdexhi
fakir fakir
fakülte fakultet
falaka fallaka (lloj torture)
falcı fallxhi
fanfar fanfarë
fanila fanellë
fantazi fantazi
far far
faras farashë
farmakoloji farmakologji
farmakolojik farmakologjik
fars farsë
fasist fashist
fasizm fashizëm
fasulya fasule
fatura faturë
fauna faunë
favori favorit
federal federal
federasyon federacion
fellah fellah
fener fener
fenomen fenomen
ferace ferexhe
ferman ferman
fermanasyon fermentim
fernan fernan
fes fes
festival festival
fıçı fuçi
fidan fidan
fidanlık fidanishte
fikir fiqir
fil elefant, fil
fil disi fildish
filanca filani
filcan filxhan
fildisi fildish
filezof filozof
filiz filiz