Të përbashkëta

Posted on by
gajtan gajtan
galat gallatë
galeri galeri
galon gallon
galvanik galvanik
galvanizlemek galvanizoj
gam gamë
gangster gangster
garaj garazh
garanti garanci
garaz garazh
gardırop garderobë
gargara gargarë
garip garip
garnitür garniturë
garnizon garnizon
gastronomik gastronomik
gavur kaur
gayda gajde
gayret gajret
gaz gaz
gazal gazelë
gazete gazetë
gazeteci gazetar
gen gen
gerdan gjerdan
getto geto
giaur kaur
gitar kitarë
glakom glaukomë
gliserin glicerinë
glora florë
glüten gluten
gol gol
gölet gjol, liqen i vogël
golf golf
gondol gondolë
gong gong
got got
gotik gotik
götürü kuturi
grafik grafikë, diagramë
grafit grafit
gram gram
gramafon gramafon
gramer gramatikë
grandük dukë
granit granit
gravür gravurë
grev grevë