Të përbashkëta

Posted on by
hiyerasi hierarki
hiyeroglif hieroglif
hoca hoxhë
hokey hokej
hollandalı hollandez
homojenlestirmek homogjenizoj
homojenlik homogjenitet
horasan horasan, llaç me gëlqere
horda hordhi
hosaf hoshaf (lloj ëmbëlsire)
hovarda hovarda
hovardalık hovardallëk
hristiyan i krishterë
hristiyanlık krishtërim
hümanizma humanizëm
huni hinkë
hurma hurma
huy huq
ibranice hebraisht
ibrik ibrik
idealizm idealizëm
ideallestirmek idealizoj
ideolog ideolog
ideoloji ideologji
ideolojik ideologjik
idil idil
igde hide
igne age
iguana iguanë
iklim klimë
ikon ikonë
iksir eliksir
ilaç ilaç
ilahi ilahi
ılıca llixhë
illüzyonist iluzionist
imam imam
imaparato perandor
imbik lambik
ımge imazh
imparatorluk perandori
inat inat
inatçı inatçi
inci inxhi
incil ungjill
indeks indeks
inergonik inorganik
ingiliz anglez
ingilizce anglisht
ipnoz hipnozë