Të përbashkëta

Posted on by
kaplan kapllan
kapmak kap
kapris kapriço
kaprisli kapriçioz
kapsul kapsulë
kaptan kapiten
kara kara
karabin karabinë
karaboya karabojë
karaciger xhiger, mëlçi
karagöz karagjoz
karakatürcü karikaturist
karakol karakoll
karakter karakter
karaktersiz pa karakter
karamela karamele
karantina karantinë
karar karar, vendim
karavan karvan
karbon karbon
karbüratör karburator
karikatür karikaturë
kariyer karierë
karnaval karnavale
karpuz karpuz
karsı karshi, kundër
kart kartë
kartel kartel
karton karton
kartoteks kartotekë
kasa kasë
kasaba kasaba, qytezë
kasap kasap
kâse qese
kask kaskë
kasnak kasnak
kast kastë
kat kat
katarakt katarakt
katedral katedrale
kategori kategori
katil katil
katip qatip
katolik katolik
katran katran
kauçuk kauçuk
kavak kavak, lloj plepi
kavurdim kaurdis
kavurma kaurma
kayık kaike