Të përbashkëta

Posted on by
kist cist
kıtap qitap
kıyamet kiamet
kıyma kima
klasik klasik
klavye klaviaturë
klinik klinikë
klise klishe
klor klor
kloroform kloroform
klorür klorur
koalisyon koalicion
kocaman goxha
koçan koçan (lakre, misri)
kod kod
kodek kodik
köfte qofte
kokart konkardë
kokteyl koktej
kolay kollaj
kolaylık kollajllëk
koleksiyon koleksion
koleksiyoncu koleksionist
koleksiyonculuk koleksionim
kolon kolonë
koloni koloni
kolonya kolonjë
koltuk kolltuk
koma komë
kombina kombinat
kombinezon kombinezon (këmishë e hollë grash)
komedi komedi
komedyen komik, komedian
komiser komisar, komisioner
komisyon komision
komisyoncu komisionar
komitacı komit
komite komitet
komodin komo
komplikasyon komplikacion
kompliman komplimenta
komplo komplot
komsu komshi
konak konak
konçerto koncert
kondaktör konduktor
kondansatör kondansator
kondasatör kondesator
konfeksiyon konfeksion
konferans konferencë