Të përbashkëta

Posted on by
krizanten krizantenë
kroke kroket
kruvazör kryqëzor
ksilofon ksilofon
kubbe kube
kubur kobure
kukla kukull
kule kullë
kullanmak kullandris
kült kult
kültür kulturë
kültürel kultural
kulübe kolibe
kuluçka klloçkë
kulüp kallup
kumanda komandë
kumandan komandant
kumar kumar
kumbara kumbara
kumru kumri
künk qyng
küp qyp
kupa kupë
kupon kupon
kür kurë
kurabiye kurabie
Kuran Kuran
kurban kurban
Kurkuma kurkuma
kuron koronë (njësi monetare)
kurs kurs
kuskus kuskus
kusur kusur
kιrbac kërbaç
labirent labirint
laboratuar laborator
lafazan llafazan
lâgım llagëm
lâgımcı llagëmxhi
lahuri lahur
laik laik
lak llak
lamba llambë
lanet lanet
lapa llapa
laser lazer
lastik gomë
latin latinisht
lavanta livandë
leğen legen