Të përbashkëta

Posted on by
taksim taksim
taliban taliban
tamah tamah
tamahkâr tamahqar
tamam tamam
tambura tambura
tampon tampon
tanzimat tanzimat
tapu tapi
tarama tarama
tarhana trahana
tarikat tarikat
tas tas
tas-kebabi tasqebap
tatar tatar
tava tavë
tavan tavan
tayin tagji
taze taze
tebeşir tebeshir
tef def
tefter defter
tekke teqe
tel tel
telas telash, shqetësim
telâtin telatin
telefon telefon
televizyon televizon
tellâl tellall
tembel dembel
temennah temena
tencere texhere
teneke teneqe
tenekeci teneqexhi
tepe tepe
tepsi tepsi
terslik tersllëk, mbrapshti
tertip tertip
tevatür tevatur
teyze teze
tezgâh tezgjah
tımar timar
tıpa druri tapa
titanyum titan
toka tokëz
tokmak tokmak
toksin toksinë
ton ton (i zërit)
top top
topçu artiljer, topçi