Të përbashkëta

Posted on by
amca axhë, xhaxha
amin amin
amiral admiral
amonyak amoniak
anadan babadan dembabadem
analitik analitik
ananas ananas
anarsi anarki
anarsik anarkik
anarsist anarkist
anatomi anatomi
anatomik anatomik
anekdot anekdotë
anjin anginë
anket anketë, anketim
anne ane, nënë, mëmë
anonim anonim
anormal anormal
anormallik anomali
anot anod
ansiklopedi enciklopedi
anten antenë
antibakteriyel antibakteror
antik antik
antikacı antikaxhi, tregëtar antikash, antikuar
antimon antimon (lloj metali)
antrasit antracit
antropoloji antropologji
apandisit apendicit
apartman apartament
apolet spaletë
apostolik apostolik
apsis abshisë
araba araba
arabaci arabaxhi
arabacı arabaxhi, karrocier, qerrepunes
arabesk arabik
aralik arallëk
arena arenë
argon argon
aristokrasi aristokraci
aritmetik aritmetikë
ark hark
arkeoloji arkeologji
armator armator, pronar anijesh
armenice armenishte
arnavut arnaut
arp harpë
arsenik arsenik
arsiv arkivë