Të përbashkëta

Posted on by
konfigürasyon konfiguracion
konfor komfort
kongre kongres
koni kon
konik konik
konjukturel konjukturale
konser koncert
konservatuar konservator
konsolosluk konsullatë
konsorsiyum konsorcium
konsül konsull
kont kont
kontes konteshë
konteynır konteiner (për transport)
kontraplak kompensatë
kontrol kontroll
konvoy konvoj
konyak konjak
kooperatiflesme kooperativizim
kopça kopsë
kopya kopje
kör qorr
kord kordon
kordele kordele
kordon kordon
korelasyon korrelacion
koreli korean
koreografi koreografi
koridor koridor
kornis kornizë
koro kor
korsan kusar
korse korset
kortej kortezh
koru korije
korvet korvetë
köse qoshe
kösk kjoskë
kota kuotë
kotlet kotletë
kova kovë
kovboy kauboj
kozmetik kozmotikë
kozmopolit kozmopolit
kreasyon krijim
krema krem
kriko krik
kristal kristal
kritik kritik
kriz krizë