Të përbashkëta

Posted on by
leke leqe
lektör lektor
letonyalı letonez
levend levend
leylak lilak
leylek lejlek
lezzet lezet
lider lider
lig liga
liken likenë
liman liman
limon limon
linç linçim
lirik lirikë
lisans liçencë
lise lice
liste listë
lobi lob
lokma llokum/llokmë
lokum llokume
losyon locion
lüks luks
lüle llullë
madalya medalje
madalyon medaljon
maden madem
magaza magazinë
magnezyum magnez
mahalle mëhallë
mahlep mahleb
mahmur mahmur, përgjumësh
mahmurlu mahmur
mahmuz maumuze
maidanoz majdanoz
majör maxhor
makara makara, çikrik
makarna makarona
makine makinë
makinist makinist
maksimum maksimun
malt malt
manaevra manovër
manastır manastir
manda mandat
mandacı mandatar
mandal mandall
mandalina mandarinë
mangal mangall
mango mango
manivela manivlë