Të përbashkëta

Posted on by
perdah perdah
perde perde
performans performancë
perhiz dietë, peris
peri perri
pervaz parvaz
peşkeş peshqesh
peşkır peshqir
pestamal peshtamall
pestil pestil (kumbulle, rrushi)
peynirli pejnirli
pezevenk pizeveng
pic picërr
pijama pizhame
pil pilë, batari
pilâv pilaf
pirzola bërxollë
pis pis
pislik pisllëk
pişmanlık pishmanllëk
pist pistë
poliklinik poliklinikë
poliüretan poliuretan
polyester poliestër
popüler popullor
popülizm populizëm
portekizce portugalisht
portföy portofol
portmanto portmanto
pragmacı pragmatist
prensip parim, princip
preparat preparat
primat primat
printer printer
prodüksyon produksion
progres progres, përparim
promosyon promocion
prömyer premierë
pul pullë
puşt pusht
raca raxha (princ indian)
radyo radio
raf raft
rahat rehat
rahmet mëshirë e zotit, rahmet
rakı raki
rakı kazanı kazan rakie
ramazan ramazan
ravent raven
raya raja