Të përbashkëta

Posted on by
şilte shilte
simit simite
simitci simetexhi
sini sini
sipahi spahi
sirit shirit
sirk cirk
sırm argjend, serm
şişhane shishane
sistem sistem
sistemik sistemor
sıva suva
sıvacı suvaxhi
sıvadım suvatoj
sivil civil
siyatik shiatik
soba sobë
sodyum sodium
sofa sofa
sofra sofër
sokak sokak
solist solist
soy soj
soylu sojli
spiker spiker
spor sport
spot projektor, spot
staj stazh
stajyer staxhier
stand stendë, kioskë (në panair)
stetoskop stetoskop
sucuk shuxhuk
sülfat sulfat
sultan sulltan
sümbül zymbyl
sünnet synet
sünni sunit
sura sure
sürme surmë
şurup shurup
susam susam
suskun shushkun, fjalëpak
tabak tabak
tabaka tabaka (për kafe, pije)
taban taban, fundi
tabu tabu
tabur tabur, batalion
tafta tafta
tahin tahin, miell susami
takım takëm