Të përbashkëta

Posted on by
topuz topuz
torba torbë
trampet trombë, bori
tramvay tramvaj
travma traumë
trompetçi trombëtar, borizan
tüfek dyfek
tülbend tyl
tülbent tulipan
tulumba tullumbë
tümor tumor
tunç bronz, tunxh
tur tur, raund, udhëtim, turne, shëtitje
turban turban
türbe tyrbe, mauzole
türbin turbinë
türkçe gjuhë turke, turqisht
türlü turli
turnuva turne
turşu turshi
turta tortë
ugur ogur
ugurlu ogurli
ugursuz ogurzi
ülser ulçër
ustalık ustallëk, mjeshtëri
ut ut
vah vah
vakıf vakëf
vali vali
vapur vapor
varak varak
vatan vatan
vay vaj
velence belenxë
ventilatör ventilator
verem verem
veresiye veresie
veto veto
vezir vezir
vilâyet vilajet‑
visne vishjë
vitrin vitrinë
viyonsel violonçelo
vizyon vizion
yahni jahni
yaka jakë
yaprak japrak
yarabbi jarabi
yarda jard